IMG_1380  

 

chenchienchi 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

307901_439596122742696_23383899_n  


chenchienchi 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

548291_385555651509731_565007042_n

 

chenchienchi 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

  • Mar 20 Tue 2012 04:18
  • "愛"

L9991964 - Final version - Simon Chang - 11.20.2011    

 

chenchienchi 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

waa_cd_cover_rgb300dpi.jpg  

 

chenchienchi 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(4) 人氣()

Untitled1.png    

 

chenchienchi 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

帶著空空的腦袋去聽Bob Dylan演唱會. 要能聽到前奏便說出歌名才算Fans的話, 我是完全不及格的. 看來我也通不過文青, 知青, rocker的測驗.....

 

chenchienchi 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(3) 人氣()

12979953465078.jpg  

 

chenchienchi 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(4) 人氣()

where.jpg  


chenchienchi 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

  • Jan 03 Mon 2011 21:21
  • 地圖

R0012122.JPG 

 

chenchienchi 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(4) 人氣()

1 2345
找更多相關文章與討論